- فیلم آموزشی عربی از پایه هفتم تا کنکور

فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس دوم : اسلوب شرط

فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس دوم : اسلوب شرط فیلم آموزشی عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس دوم : اسلوب شرط و ادات آن   فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس دوم : اسلوب شرط به همراه حل نمونه سؤالات مهم     مباحث آموزشی مورد اشاره : اسلوب شرط ، ادات شرط ، ترجمه اسلوب شرط   مباحث آموزشی مطرح شده در این فیلم آموزشی مطابق با درس دوم از کتاب درسی ( عربی یازدهم ) می باشد . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

فیلم آموزشی عربی کنکور ؛ افعال معتلّ

فیلم آموزشی عربی کنکور ؛ افعال معتلّ فیلم آموزشی عربی کنکور ؛ افعال معتلّ     مباحث آموزشی مورد اشاره در فیلم آموزشی :   فعل معتلّ و انواع آن ، فعل صحیح و انواع آن ، قواعد اعلال ، بررسی فعل مثال ، بررسی فعل اجوف ، بررسی فعل ناقص ، حل چندین تمرین و مثال مهم ، حلّ و بررسی چندین تست کنکور سراسری پیرامون بحث افعال معتلّ     به همراه : حل تشریحی تست های کنکور بحث افعال معتلّ به همراه بیان نکته مربوط به هر تست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس اول : اسم تفضیل ، اسم مکان

فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس اول : اسم تفضیل ، اسم مکان فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس اول : اسم تفضیل ، اسم مکان به همراه حل نمونه سؤالات مهم     مباحث آموزشی مورد اشاره : اسم تفضیل ، اسم مکان    مباحث آموزشی موجود در فیلم آموزشی مطابق با مباحث مطرح شده در درس اول کتاب درسی ( عربی یازدهم ) می باشد .       آموزش قواعد عربی به همراه حل نمونه سؤالات مهم     جهت آمادگی ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

فیلم آموزشی عربی چهارم دبیرستان ( علوم انسانی ) درس سوم ( معرفه و نکره )

فیلم آموزشی عربی چهارم دبیرستان ( علوم انسانی ) درس سوم ( معرفه و نکره ) فیلم آموزشی عربی چهارم دبیرستان ( علوم انسانی ) درس سوم ( معرفه و نکره ) آموزش کامل قواعد عربی چهارم دبیرستان  ( علوم انسانی ) درس سوم ( معرفه و نکره) به همراه حلّ سؤالات مهم و امتحانی   جهت آمادگی برای امتحانات (میان ترم ، پایان ترم ، هماهنگ کشوری ) و کنکور( سراسری ، دانشگاه آزاد )   مباحث آموزشی مورد اشاره در فیلم آموزشی : ( اسم معرفه&nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

فیلم آموزشی عربی چهارم دبیرستان ( علوم انسانی ) درس دوم ( جامد و مشتق )

فیلم آموزشی عربی چهارم دبیرستان ( علوم انسانی ) درس دوم ( جامد و مشتق ) فیلم آموزشی عربی چهارم دبیرستان ( علوم انسانی ) درس دوم ( جامد و مشتق ) آموزش کامل قواعد عربی چهارم دبیرستان  ( علوم انسانی ) درس دوم ( جامد و مشتق ) به همراه حلّ سؤالات مهم و امتحانی   جهت آمادگی برای امتحانات (میان ترم ، پایان ترم ، هماهنگ کشوری ) و کنکور( سراسری ، دانشگاه آزاد )   مباحث آموزشی مورد اشاره در فیلم آموزشی : ( اسم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

فیلم آموزشی عربی چهارم دبیرستان ( علوم انسانی ) درس اول ( اقسام کلمه )

فیلم آموزشی عربی چهارم دبیرستان ( علوم انسانی ) درس اول ( اقسام کلمه ) فیلم آموزشی عربی چهارم دبیرستان ( علوم انسانی ) درس اول ( اقسام کلمه ) آموزش کامل قواعد عربی چهارم دبیرستان  ( علوم انسانی ) درس اول ( اقسام کلمه ) به همراه حلّ سؤالات مهم و امتحانی   جهت آمادگی برای امتحانات (میان ترم ، پایان ترم ، هماهنگ کشوری ) و کنکور( سراسری ، دانشگاه آزاد )   مباحث آموزشی مورد اشاره در فیلم آموزشی : ( اقسام کلمه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بررسی و حل نمونه سؤال امتحانی عربی نهم ، ترم اول ( دی ماه )

بررسی و حل نمونه سؤال امتحانی عربی نهم ، ترم اول ( دی ماه ) حل نمونه سؤال امتحانی عربی نهم ، ترم اول ( دی ماه )   بررسی و حلّ نمونه سؤال امتحانی ترم اول عربی نهم ؛ به همراه بیان نکات مربوط به هر سؤال امتحانی   زمان فیلم آموزشی : 24 دقیقه   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

بررسی و حل نمونه سؤال امتحانی عربی هشتم ، ترم اول ( دی ماه )

بررسی و حل نمونه سؤال امتحانی عربی هشتم ، ترم اول ( دی ماه ) حل نمونه سؤال امتحانی عربی هشتم ، ترم اول ( دی ماه )   بررسی و حلّ نمونه سؤال امتحانی ترم اول عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ؛ به همراه بیان نکات مربوط به هر سؤال امتحانی     زمان فیلم آموزشی : 19 دقیقه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

فیلم آموزشی بررسی و حلّ نمونه سؤال امتحانی ترم اول عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، تمامی رشته ها به جز علوم انسانی

فیلم آموزشی بررسی و حلّ نمونه سؤال امتحانی ترم اول عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، تمامی رشته ها به جز علوم انسانی فیلم آموزشی بررسی و حلّ نمونه سؤال امتحانی ترم اول عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ، تمامی رشته ها به جز علوم انسانی   بررسی و حلّ نمونه سؤال امتحانی ترم اول عربی دهم ( عربی زبان قرآن 1 ) ؛ به همراه بیان نکات مربوط به هر سؤال امتحانی   زمان فیلم آموزشی : 37 دقیقه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(6):