- فیلم آموزشی عربی از پایه هفتم تا کنکور فیلم آموزشی عربی کنکور

فیلم آموزشی عربی کنکور ؛ افعال معتلّ

فیلم آموزشی عربی کنکور ؛ افعال معتلّ فیلم آموزشی عربی کنکور ؛ افعال معتلّ     مباحث آموزشی مورد اشاره در فیلم آموزشی :   فعل معتلّ و انواع آن ، فعل صحیح و انواع آن ، قواعد اعلال ، بررسی فعل مثال ، بررسی فعل اجوف ، بررسی فعل ناقص ، حل چندین تمرین و مثال مهم ، حلّ و بررسی چندین تست کنکور سراسری پیرامون بحث افعال معتلّ     به همراه : حل تشریحی تست های کنکور بحث افعال معتلّ به همراه بیان نکته مربوط به هر تست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(1):