- فیلم آموزشی عربی از پایه هفتم تا کنکور

فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس سوم : معرفه و نکره

فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس سوم : معرفه و نکره فیلم آموزشی عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس سوم : معرفه و نکره   فیلم آموزشی قواعد عربی یازدهم ( عربی زبان قرآن 2 ) ؛ درس سوم : معرفه و نکره ؛ به همراه حل نمونه سؤالات مهم     مباحث آموزشی مورد اشاره : تعریف اسم معرفه ، انواع معرفه ، تعریف اسم نکره ، ترجمه اسم نکره   مباحث آموزشی مطرح شده در این فیلم آموزشی مطابق با درس سوم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(6):