- فیلم آموزشی عربی از پایه هفتم تا کنکور

فیلم آموزشی عربی دوازدهم ( عربی زبان قرآن 3 ) ، رشته علوم انسانی ، درس پنجم ( اسلوب ندا )

فیلم آموزشی عربی دوازدهم ( عربی زبان قرآن 3 ) ، رشته علوم انسانی ، درس پنجم ( اسلوب ندا )     فیلم آموزشی عربی دوازدهم   ( عربی زبان قرآن 3   ) ، رشته علوم انسانی ، درس پنجم   ( اسلوب ندا )   آموزش کامل   قواعد عربی دوازدهم   ( عربی زبان قرآن 3   ) ، رشته علوم انسانی ، درس پنجم ( اسلوب ندا ) به همراه نکات مهم و حلّ سؤالات امتحانی   جهت آمادگی برای امتحانات ( میان ترم ،   پایان ترم ، هماهنگ کشوری و کنکور )     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

فیلم آموزشی عربی دوازدهم ( عربی زبان قرآن 3 ) ، رشته علوم انسانی ، درس چهارم ( مفعول مطلق )

فیلم آموزشی عربی دوازدهم ( عربی زبان قرآن 3 ) ، رشته علوم انسانی ، درس چهارم ( مفعول مطلق ) فیلم آموزشی عربی دوازدهم   ( عربی زبان قرآن 3   ) ، رشته علوم انسانی ، درس چهارم   ( مفعول مطلق )   آموزش کامل   قواعد عربی دوازدهم   ( عربی زبان قرآن 3   ) ، رشته علوم انسانی ، درس چهارم ( مفعول مطلق ) به همراه نکات مهم و حلّ سؤالات امتحانی   جهت آمادگی برای امتحانات ( میان ترم ،   پایان ترم ، هماهنگ کشوری و کنکور )     مباحث آموزشی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

فیلم آموزشی عربی دوازدهم ( عربی زبان قرآن 3 ) ، رشته علوم تجربی و ریاضی ، درس چهارم ( مفعول مطلق )

فیلم آموزشی عربی دوازدهم ( عربی زبان قرآن 3 ) ، رشته علوم تجربی و ریاضی ، درس چهارم ( مفعول مطلق ) فیلم آموزشی عربی دوازدهم   ( عربی زبان قرآن 3   ) ، رشته علوم تجربی و ریاضی ، درس چهارم   ( مفعول مطلق )   آموزش کامل   قواعد عربی دوازدهم   ( عربی زبان قرآن 3   ) ، رشته علوم تجربی و ریاضی ، درس چهارم ( مفعول مطلق ، عَینُ الفعل مضارع ) به همراه نکات مهم و حلّ سؤالات امتحانی                ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(8):