- فیلم آموزشی عربی از پایه هفتم تا کنکور

نکات کلیدی عربی کنکور- ( انواع لام ) : ( لام ناصبه ) ؛ ( لام جازمه )

نکات کلیدی عربی کنکور- ( انواع لام ) : ( لام ناصبه ) ؛ ( لام جازمه )       نکات کلیدی عربی کنکور       ( انواع لام ) : ( لام ناصبه ) ؛ ( لام جازمه )       به همراه 3 تست کنکور       مخصوص داوطلبان نظام قدیم ( اول دبیرستان ، دوم دبیرستان ، سوم دبیرستان ، چهارم دبیرستان )     در قالب پی دی اف   تعداد صفحات : 7 صفحه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

تیپ های تست های عربی کنکور ؛ (عیّن اللّام یختلف عن الباقی ) ، ( عیّن حرف اللّام الناصبه )

 تیپ های تست های عربی کنکور ؛ (عیّن اللّام یختلف عن الباقی ) ،  ( عیّن حرف اللّام الناصبه ) تیپ های تست های عربی کنکور     (عیّن اللّام یختلف عن الباقی )     ( عیّن حرف اللّام الناصبه )   ( همراه با درسنامه )   مخصوص داوطلبان نظام قدیم ( اول دبیرستان ، دوم دبیرستان ، سوم دبیرستان ، چهارم دبیرستان )     در قالب پی دی اف   تعداد صفحات : 8 صفحه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان

تیپ های تست های عربی کنکور ؛ ( عیّن الصحیح / الخطأ فی المعتلّات )

تیپ های تست های عربی کنکور ؛ ( عیّن الصحیح / الخطأ فی المعتلّات ) تیپ های تست های عربی کنکور   ( عیّن الصحیح فی المعتلّات )   ( عیّن الخطأ فی المعتلّات )   مخصوص داوطلبان نظام قدیم ( اول دبیرستان ، دوم دبیرستان ، سوم دبیرستان ، چهارم دبیرستان )     در قالب پی دی اف   تعداد صفحات : 7 صفحه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,000 تومان
تعداد صفحه(7):